Tôi

91.

Cũ kĩ.

Thích cái gì đó đẹp đẽ.

Thích chụp ảnh lắm lắm.

Thích có ai đó ngồi móc hết được ruột gan để nói chuyện.

Thích được có một bầu trời riêng để tự do làm điều gì mình thích.

Muốn có một mái ấm như những ngày xưa cũ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers

%d bloggers like this: