Long Biên Bridge

“Hà Nội của tôi những ngày lững thững như đoàn tàu đi, những ngày gió về, cầu Long Biên nhịp vui, nhịp buồn”

Advertisements