1991. 1m82 . chưa bao giờ quá 70 kí lô. 

Thích làm thỏa mãn tất cả mọi thứ trên đời 
... chắc đấy là lí do tôi luôn thất bại ở những phút quan trọng nhất. 
DSC_1604db